Home Hrvatski German Kontakt Reference Na facebookuVULCAN

PROTIV KAMENCA I HRĐE

Zaštitite kompletan sistem cijevi, vaše uređaje od štetnih naslaga vapnenca, nepotrebnih funkcionalnih smetnji i hrđe!

Vulcan - protiv kamenca i hrđe

Obrada vode patentiranom elektronskom Vulcan - impuls tehnologijom (elektroforeza). Kamenac ostaje u vodi kao fina prašina.

Svojstva Vulcan uređaja

- Vulcan funkcionira na svim vrstama cijevi: željezne, bakrene, plastične, inox ...
- Jednostavna montaža bez rezanja cijevi
- Neovisan o brzini protoka vode
- Akril izrada - dugotrajna, za upotrebu u vlažnim prostorijama
- Bez održavanja

3 Vulcan efekta

1. Vulcan zaustavlja naslage u cijevima i uređajima.
Vulcan mijenja kristalizaciju kamenca. Kamenac gubi svoju sposobnost taloženja te s vodom izlazi iz cijevi.

2. Vulcan vrši fino saniranje cjevnog sistema.
Vulcan sanira lagano već postojeće naslage u sistemu cijevi. Na kraju ostaje tanki zaštitni sloj.

3. Vulcan štiti od hrđe i prohrđavanja.
Vulcan stvara zaštitni metal - karbonat sloj, koji štiti od agresivnih supstanci, hrđe i oštećenja prohrđavanjem.

Modeli i karakteristike

Model Vulcan 1000 Vulcan 5000 Vulcan S25 Vulcan S100 Vulcan S250 Vulcan S500
Kapacitet 1m3/sat 5m3/sat 25m3/sat 100m3/sat 250m3/sat 500m3/sat
Cijev (mm/") 25mm/1" 50mm/2" 100mm/4" 150mm/6" 250mm/10" 500mm/20"
Napon 24 Volta 24 Volta 24 Volta 24 Volta 24 Volta 24 Volta
Utrošak struje 1,75 VA 2,00 VA 2,25 VA 2,50 VA 2,75 VA 3,25 VA
Impuls kabel 2 x 2m 2 x 3m 4 x 2m 6 x 4m 8 x 10m 10 x 30m
Dimenzije u mm 60/90/30 85/150/30 125/200/35 160/200/40 205/295/45 225/325/45
Frekvencija 3-32 KHz 3-32 KHz 3-32 KHz 3-32 KHz 3-32 KHz 3-32 KHz
Potreban prostor 150 mm 250 mm 600 mm 1200 mm 2500 mm 5000 mm
Broj programa 1 1 5 10 10 10