Vršimo uslugu pripreme za tisak prema Vašim potrebama: priprema cjenika, jelovnika, obrada slika, vektorizacija …

Objasnite nam što želite da uradimo i mi vam pošaljemo prijedlog grafičke pripreme.

Pripreme su u vektorskom obliku (osim slika) tako da ih je moguće koristiti npr. za rezanje folije, graviranje gdje strojevi traže vektorski oblik, DXF format i sl.

Iz gore navedenog je važno da je kvalitetna grafička priprema osobito kada govorimo o LOGOTIPU.

Više informacija o izradi jelovnika i cjenika pogledajte ovdje: https://www.inovacija.hr/izrada-jelovnika-i-cjenika/

Nakon izvršene grafičke pripreme možete zatražiti i tisak, print na određeni materijal.

Ove naljepnice su izrađene na vodootpornoj foliji i izrezane u obliku knjige.

Kontakt obrazac:

    Grafički dizajn i priprema

    Kvalitetan grafički dizajn. Kada govorimo o toj temi onda treba znati da za kvalitetnu grafičku pripremu treba imati osjećaj što kljient točno želi. Kada nam klijent objasni svoje želje oko dizajna/izgleda onda se može prostupiti izradi.

    Grafički dizajn i priprema, Grafički dizajn _ PULA_ISTRA