Vršimo uslugu pripreme za tisak prema Vašim potrebama, priprema cjenika, jelovnika, obrada slika, vektorizacija …

Više informacija o izradi jelovnika i cjenika pogledajte ovdje: https://www.inovacija.hr/izrada-jelovnika-i-cjenika/

Nakon izvršene grafičke pripreme možete zatražiti i tisak, print na određeni materijal.

Ove naljepnice su izrađene na vodootpornoj foliji i izrezane u obliku knjige.

Kontakt obrazac:

    Grafički dizajn i priprema

    Kvalitetan grafički dizajn. Kada govorimo o toj temi onda treba znati da za kvalitetnu grafičku pripremu treba imati osjećaj što kljient točno želi. Kada nam klijent objasni svoje želje oko dizajna/izgleda onda se može prostupiti izradi.

    Grafički dizajn i priprema