Proizvodi za nautiku su individualna rješenja prema zahtjevu klijenta.

Komandna ploča za brodicu.

Guma za brodicu da spriječi neželjeni dotok vode.

1

Natpisne pločice za plovila – brodice.

Izrađujemo natpisne pločice za brodice (Hrvatski registar brodova-CRS Inland). -mmpi.gov.hr-

Materijal koji koristimo za izradu pločica: INOX AISI 316.

Kontakt obrazac: