Proizvodi za nautiku su individualna rješenja prema zahtjevu klijenta.

Komandna ploča za brodicu.

Guma za brodicu da spriječi neželjeni dotok vode.