• Digitalni tisak
 • Usluga fotokopiranja i printanja
 • Skeniranje
 • Plastificiranje

Uvezivanje : puna spirala, plastična spirala, uvez sa tvrdim hrptom, diplomski radovi

Kontakt obrazac:

  PRINT STUDIO

  Vršimo usluge digitalnog tiska. Usluga fotokopiranja i printanja u Puli te skeniranja i plastificiranja/laminiranja.

  Uvezivanje radimo sa punom spiralom, plastičnom spiralom, zatim imako uvez sa tvrdim hrptom i tvrdim koricama za diplomske radove.

  PRINT STUDIO